Info Sekolah
Minggu, 14 Jul 2024
  • Selamat Datang di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang
  • Selamat Datang di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang

ASESSMENT KOPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Minggu, 23 Juni 2024

Mari kita Laksanakan assessment ini dengan niat yang ikhlas dan penuh tanggung jawab, demi kemajuan pendidikan di madrasah kita tercinta MAN Kota Singkawang . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita dan menjadikan ini sebagai Amal Ibadah.

(Irwandi, M.Pd)